Hozzájáruló nyilatkozat adatkezeléshez

(Az utazó – az érintett – ezen nyilatkozat aláírásával nyilatkozik, hogy az Esőerdő Utazási Iroda adatkezelési tájékoztatóját megismerte, az abban foglaltakat tudomásul vette, megértette és azokat elfogadja.)
 
A Pécsi Utazási Club Kft, Esőerdő Utazási Iroda  (székhelye: 1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43, telefonszám: 1 424-0470, cégjegyzékszám: 01-09-997106) a továbbiakban, mint Adatkezelő  adatkezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatást  www.esoerdo.hu weboldal a foglalásnál/regisztrációnál személyesen átadott  adatkezelési tájékoztató tartalmazza.
 
Alulírott …………………………………………… a jelen nyilatkozat megtételével:
 
    • Nyilatkozom, hogy a  2016/679/EU rendelet alapján megírt adatkezelési tájékoztatóját elolvastam, megértettem tudomásul vettem és elfogadtam,
    • engedélyezem, hogy az alábbiakban megjelölt személyes adataimat az Adatkezelő, az alábbiakban megjelölt adatkezelési céllal kezelje, és felhatalmazást adok az Adatkezelőnek a közölt adatok helyességének ellenőrzésére,
    • engedélyezem, hogy az Adatkezelő az alábbiakban felsorolt személyes adataimat az Adatkezelővel megkötött utazási szerződés teljesítése érdekében harmadik országbeli adatkezelőnek továbbítsa,
    • nyilatkozatomat és hozzájárulásaimat a megfelelő tájékoztatás után önként, saját döntésem alapján tettem meg. Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat és a nyilatkozatban foglalt hozzájárulások megadása önkéntesen és az megfelelő tájékoztatás birtokában történt.
 
A kezelt személyes adatok köre:
név, születési dátum, lakcím, telefonszám, email cím, személyigazolvány vagy útlevél adatok
 
 
 
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett kifejezett hozzájárulása.
 
Az adatkezelés célja: utazási szerződés megkötése, hírlevél, tájékoztató küldése, utazó (érintett) utazásával összefüggő kívánságának teljesítése, biztosítás kötése
 
Az adatok tárolásának időtartama, vagy ezen időtartam meghatározásának szempontjai:
A Ptk. szerinti elévülési idő lejártáig, illetve az utazó (az érintett) adattörlési igényének bejelentése
 
Az adatszolgáltatás elmaradásának vagy csak részleges megadásának  következményei: 
  • nem jön létre az utazási szerződés a Pécsi Utazási Club Kft, Esőerdő Utazási Irodával,
  • a megkötött utazási szerződést a Pécsi Utazási Club Kft, Esőerdő Utazási Iroda azonnali hatállyal kártérítési vagy kártalanítási kötelezettség nélkül felbonthatja, egyben a szerződés felbontása következtében keletkezett kárainak megtérítését követelheti az ügyféltől/utazótól.
 
 
Budapest, 20   …………..hó………nap
 
 
                                                                                              ………………………………….                            
                                                                                                          Utazó (érintett)